33 Memoriał – komunikat organizacyjny turnieju nr 1

Komunikat organizacyjny turnieju nr 1

CEL IMPREZY:      Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.

ORGANIZATORZY:          MUKS MDK Śródmieście Wrocław, Gmina Wrocław,  Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu.

TERMIN:      18 – 21 czerwca 2018 r.

MIEJSCE GRY:      Gimnazjum nr 13 przy ul. Reja 3 we Wrocławiu.

UPRAWNIENI DO GRY:
– Grupa A – SMERFY: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2010 lub młodsze) – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3169/,

– Grupa B – GARGAMELE: dzieci do lat 11 (urodzone w roku 2007 lub młodsze), posiadające co najmniej IV kategorię szachową, z rankingiem FIDE do 1600 – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3170/,

– Grupa C – MŁODZICY: zawodnicy do lat 14 (urodzeni w roku 2004 lub młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE –  http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3171/,

– Grupa D – JUNIORZY: do lat 19 (ur. 1999 i młodsi), posiadający co najmniej II kat. lub ranking FIDE – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3172/,

– Grupa E – KLAKIERZY: bez ograniczeń rankingowych, wiekowych i bez nagród („PIERWSZY KROK”) – http://www.chessarbiter.com/turnieje/2018/ti_3173/.

SYSTEM ROZGRYWEK:
– Grupa A – SMERFY, Grupa B – GARGAMELE, Grupa E – KLAKIERZY – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
– Grupa C – MŁODZICY, Grupa D – JUNIORZY– system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 60 min na partię + 30 sek. na posunięcie.
Turnieje B, C i D zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE oraz Kodeksu Szachowego. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: mały Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie. W grupie C i D istnieje możliwość zdobywania norm na kategorie centralne (I, K), zaś w grupach A, B i E istnieje możliwość zdobywania od V do II kategorii włącznie (oraz normy na I kat. kobiecą).
Zawodnik może się spóźnić na rundę 15 minut. Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 15-minutowej przerwy między rundami.
W turnieju obowiązuje zakaz składania i przyjmowania propozycji remisu przed wykonaniem 30 posunięć.

WARUNKI FINANSOWE:

Wpisowe do turnieju wynosi 100 zł w grupach C i D, 70 zł w grupie B, 50 zł w grupie A oraz 10 zł w grupie E; w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa. Medaliści Mistrzostw Polski z roku 2018 oraz Europy i Świata z roku 2017 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

NAGRODY:
W grupach A, B, C, D  medale za miejsce 1-3, puchary za I miejsce w grupach A i B. Dyplomy we wszystkich grupach za miejsca 1-5. W grupie A wszyscy nienagrodzeni otrzymują upominki.
W grupach A, B, C, D – pięciu pierwszych zawodników oraz najlepsza zawodniczka (niesklasyfikowana w pierwszej piątce) – otrzymają nagrody pieniężne (I nagroda – 500 zł).
Wartość nagród zostanie podana do wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu rozgrywek w danej grupie.

TERMINARZ:

 Grupa: C i D

18.06 poniedziałek

11:00 – 11:30 weryfikacja zgłoszeń
11:40 odprawa techniczna i otwarcie
12:00 – 15.00 I runda
15:00 – 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 19.00 II runda

19.06 wtorek
9:00 – 12.00 III runda
12.00 – 15.00 IV runda

20.06 środa
9:00 – 12.00 V runda
12.00 – 15.00 VI runda

21.06 czwartek

10:00 – 13.00 VII runda

 

Grupa: A, B i E

19.06 wtorek

8:30 – 9:30 weryfikacja zgłoszeń
9:40 odprawa techniczna i otwarcie
10:00 – 16:00 rundy I-III

20.06 środa
10:00 – 14:00 rundy IV-V

21.06 czwartek
10:00 – 14:00 rundy VI-VII
14.00 – 14.30 impreza dla najmłodszych
14:30 zakończenie turnieju

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:

Pocztą elektroniczną na adres: Marta Wolska mwmarta1@gmail.com lub poprzez wypełnienie interaktywnego formularza na stronie www.chessarbiter.com (link na formularz na stronie www.muks-srodmiescie.pl).

Wpłata wpisowego na konto MUKS MDK Śródmieście Wrocław:
05 1500 1067 1210 6005 5785 0000 lub gotówką przed odprawą techniczną.

 UWAGI KOŃCOWE:

– Obok szkoły znajduje się Pasaż Grunwaldzki – duża galeria handlowa z wieloma restauracjami i Multikinem.

– Kontakt z organizatorem: Robert Korpalski – email: robert.korpalski@wp.pl, tel. 606 812 885.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i do jego ostatecznej interpretacji.