Miejsce rozgrywek

Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Fryderyka Joliot-Curie 15, 50-383 Wrocław
https://maps.app.goo.gl/NKJ1TCPrsiAwWnzy7