Komunikat

37 Memoriał Mistrza Czesława Błaszczaka

Komunikat organizacyjny

1.    Cel imprezy: Popularyzowanie gry w szachy wśród dzieci i młodzieży oraz podwyższanie kwalifikacji szachowych. Przypomnienie postaci Mistrza Czesława Błaszczaka.

2.    Organizator: MUKS MDK Śródmieście Wrocław, MDK Śródmieście Wrocław

3.    Patronat: Dolnośląski Związek Szachowy

4.    Termin: 26– 29 czerwca 2023 r.

5.    Miejsce gry: Centrum Kreatywności Talent, ul. Jedności Narodowej 117 we Wrocławiu

6.    Grupy turniejowe:
Grupa A: dzieci do lat 8 (urodzone w roku 2015 lub młodsze),
Grupa B: dzieci do lat 10 (urodzone w roku 2013 lub młodsze),
Grupa C: dzieci do lat 12 (urodzeni w roku 2011 lub młodsi),
Grupa OPEN zawodnicy z rankingiem FIDE lub minimum II kategorią szachową
Grupa D: zawodnicy powyżej 12 lat, z maksymalnie III kategorią szachową

7.    System rozgrywek:
Grupa A, B, C, D – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 30 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.
GRUPA OPEN – system szwajcarski na dystansie 7 rund, tempo gry 90 min. na partię + 30 sek. na posunięcie.

Turniej OPEN będzie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

7. Przepisy turniejowe i ocena wyników:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Obowiązuje zapis posunięć i rozgrywanie partii przy użyciu zegara szachowego. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości, będzie decydować punktacja pomocnicza: uśredniony Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, progres, Berger, losowanie.

Zawodnik może się spóźnić na rundę 30 minut.

Po zakończonej partii zawodnik ma prawo do 10-minutowej przerwy między rundami.

8. Wpisowe:

Wpisowe do turnieju wynosi:

·        120 zł w grupie OPEN,

  • 60 zł w grupie D,

·        60 zł w grupie C, 

·        60 zł w grupie B,

·        60 zł w grupie A;

w tym zawarta jest opłata klasyfikacyjno-rankingowa.

Uczniowie Mistrza Błaszczaka i Medaliści Mistrzostw Polski Juniorów z roku 2023 w szachach klasycznych zwolnieni są z wpisowego.

Wpisowe płatne na konto:

MUKS MDK Śródmieście Wrocław

05 1500 1067 1210 6005 5785 0000

W terminie do 23.06.2023 (wpisowe zapłacone po tym terminie lub gotówką na Sali gry wzrasta o 50%)

9. Nagrody:

W grupie A: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników. Pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników.

W grupie B: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie C: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie D: puchary i dyplomy za miejsca 1-3 oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników.

W grupie OPEN: puchary i dyplomy za miejsca 1-3. I miejsce – 500 zł. Reszta nagród zostanie podana do 3 rundy.

10. Terminarz:

 Poniedziałek, 26.06.23Wtorek, 27.06.23Środa 28.06.23Czwartek, 29.06.23
GRUPY A, B, C, D Do 9:30 potwierdzenie udziału 10:00 – rundy I – IV10:00 – rundy V-VII Zakończenie ok. 15 minut po skończeniu się ostatniej partii 
GRUPA OPENDo 16:30 potwierdzenie udziału 17:00 – I runda10:00 – II runda 14:00 – III runda10:00 – IV runda 14:00 – V runda10:00 – VI runda 14:00 – VII runda Zakończenie ok. 15 minut po skończeniu się ostatniej partii

11. Informacje i zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa można: dokonać za pośrednictwem serwisu: www.chessarbiter.com lub mailowo na adres: muksmdksrodmiescie@gmail.com

12. Postanowienia końcowe:

Opiekę wychowawczą sprawują rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie klubowi.

W zawodach obowiązują Przepisy Gry FIDE.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do komunikatu. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych w myśl postanowień ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie PE i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych.